EST  LAT
 

Viimati muudetud: 14.07.2023

  
Tööstus

Andmekogumisvõrgud kulutuste jälgimiseks ja töö operatiivseks juhtimiseks võimaldavad operatiivselt registreerida toodangu valmimist erinevates etappides. Selleks registreeritakse iga tootmisetappi lõppedes tegija, töökäsk ja tööoperatsiooni tunnus. Saadud andmete alusel on võimalik saada infot tellimuste täitmise ajast, prognoosida valmimise tähtaega ja pudelikaela ilmnemisel teha operatiivselt muudatusi. Sellised võrgud on tihti aluseks palgaarvestusele. Kui registreerimise käigus kirjutatakse üles ka kulunud materjal, tekkinud praak jne, siis on lihtne korraldada ka materjalide haldamist.  

Toodete jälitatavus ning kvaliteedi jälgimine ja juhtimine on muutumas üha olulisemaks andmekogumisrakenduseks. Selliste rakenduste korral registreeritakse kes tegi, millal tegi,
millest tehti ja milliseid vahendeid kasutati. Selliselt registreeritud tootmise abil on võimalik pretensioonide korral leida põhjused ja võtta kasutusele vajalikud meetmed.

Toodete ja pakendite markeerimine on aluseks edaspidiseks kauba lihtsaks käsitlemiseks ja registreerimiseks. Korralikult markeeritud pakendite ja aluste saatmisel kliendile on ka nendel selgem ülevaade ja meeldivam kaupa käsitleda.

Sorteerimisliinid võimaldavad automaatselt registreerida erinevatelt liinidelt tulnud toodangut ja sorteerida neid vastavalt algtingimustele. Näiteks võidakse erinevaid tooteid toota eri liinidel, saata nad pakketsehhi ja seal sorteerida pakkimiseks.

Laoliikumiste registreerimised tooraine, valmistoodangu, pooltoodangu ja töövahendite laos on kõige enamlevinud andmekogumisrakendus. Selle käigus registreeritakse kauba saabumine, väljastamine ja ladude vaheline liikumine. Seejuures võidakse registreerida ka laoaadressid, kauba kohta käiv muu oluline info (valmistus kuupäev, partii number jne). Selliselt registreeritud kaupa on laost lihtne ja kiire leida, hõlbus on jälgida FIFO põhimõtteid ja tagada, et kaup ei ununeks lattu. Lisaks on võimalik teostada kiiresti inventuure, registreerida tööde teostajad, kuupäevad ja kellajad.

Inventari kontroll ja jälgimine. Ettevõtte varade jälgimine ja inventuurid on muutumas üha olulisemaks. Tihti on nendega seotud suured investeeringud. Kontrolli saamiseks varustatakse varad inventarinumbritega, mis esitatakse vöötkoodina. Hilisem kontroll ja jälgimine ning tulemuste registreerimine arvutis on lihtne andmekogumisterminali abil. Sama seadmega on hõlbus registreerida ka hoolduse ja teeninduse käigus tehtud tööd. Salvestades andmed arvutis, on võimalik näha seadme ajalugu ja planeerida ennetavaid töid, et vältida tõrkeid töös.


 
ID-BALTI AS Mustamäe tee 62, 12916 TALLINN Tel: 699 8810 Faks: 699 8811 E-post: info@id-balti.ee
Vöötkoodiõpik Esilehele ID-Balti Esilehele